Metody windykacji zagranicznej

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ

INFO ZAGRANICZNA LINIA WINDYKACYJNA: +390532240071

Metody windykacji zagranicznej. Należności zagraniczne: zglobalizowany świat, handel międzynarodowy, handel z firmami zagranicznymi, zagraniczni klienci i dostawcy… wszystko jest super, wszystko jest w porządku, ale w przypadku zaległych należności, jakie są metody windykacji zagranicznej? Zobaczmy to razem.

Kiedy zaczynają się problemy, i zagraniczny klient nie płaci, co należy zrobić?

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: NAKAZ ZAPŁATY ZAGRANICZNEGO DŁUŻNIKA, JAK TO DZIAŁA? 

Nasza Międzynarodowa Kancelaria Prawna, w zakresie windykacji zagranicznej, od lat stosuje standardowe procedury, aby umożliwić włoskim przedsiębiorcom możliwość ich łatwego odzyskania.

Istnieją dokładne metody działania stosowane przez międzynarodową kancelarię Bertaggia są szczególnie skuteczne i efektywne: wyjaśniamy, jak one działają, aby zapewnić Państwu możliwość odzyskania z dużą pewnością zagranicznych należności.

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: FAZA INFORMACYJNA I POZASĄDOWA

Odzyskiwanie zagranicznych należności i formalne wezwanie do zapłaty opiera się na tej samej zasadzie co odzyskiwanie należności we Włoszech, z tą różnicą, biorąc pod uwagę odległość, że jest to bardziej skomplikowany etap poszukiwania informacji przydatnych do oceny wypłacalności zagranicznego dłużnika, bez którego odzyskiwanie należności staje się niezwykle ryzykowne: nasza firma zajmująca się informacjami handlowymi, Europol Srl, przeprowadzi wszelkie konieczne formalności w celu ustalenia wypłacalności zagranicznego dłużnika. Po jego rozpatrzeniu sprawa będzie gotowa do dalszego postępowania.

Wraz z pełnomocnictwem, nasz prawnik powierniczy, który znajdujący się w tym samym kraju co dłużnik, rozpoczyna formalne wezwanie do zapłaty w języku kraju dłużnika. Po upływie okresu oczekiwania podanego w zawiadomieniu (zazwyczaj 15 dni) kontaktujemy się telefonicznie z dłużnikiem zagranicznym w celu sprawdzenia powodu opóźnienia płatności. Kontakt telefoniczny jest zawsze pierwszą próbą odzyskania zagranicznych zaległych należności i pomaga prawnikowi zebrać informacje, które będą korzystne dla oceny dłużnika. Po negatywnym upływie fazy pozasądowej, również na podstawie uzyskanych informacji o wypłacalności dłużnika, przechodzimy do fazy sądowej.

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: PROCEDURY

Metody windykacji zagranicznej. Z fazą sądową, zagraniczny proces windykacyjny wchodzi w konkretną fazę. Nasi prawnicy, którzy są uprawnieni w państwie w którym dług ma być odzyskany, rozpoczną postępowanie aż do jego zakończenia, udzielając prawomocnego tytułu wykonawczego zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie, w którym dłużnik ma siedzibę.

Po dokonaniu tego procesu, jeśli dłużnik nadal nie będzie spłacał swoich zobowiązań, rozpocznie się procedura egzekucji, polegająca na przejęciu wszystkich istniejących środków majątkowych znajdujących się w posiadaniu dłużnika, które są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie wierzyciela.

Klient, dzięki bezpośredniemu dostępowi do naszych systemów zarządzania, będzie zawsze informowany w czasie rzeczywistym o postępach swojej zagranicznej windykacji. Metody windykacji zagranicznej

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: KOSZTY

Metody windykacji zagranicznej. Ale czy odzyskanie należności za granicą jest kosztowne? Jest to najczęstsze pytanie i główny powód, dla którego przedsiębiorcy niechętnie odzyskują swoje zaległe długi zagraniczne.

Odpowiedź jest bardzo zmienna, w pozasądowej fazie odzyskiwania zagranicznych należności, oprócz pierwszej opłaty za zwrot kosztów (zmienna w zależności od kraju) i wyniku windykacji, Kancelarja wystawi wierzycielowi fakturę z odsetkiem odzyskanych zagranicznych należności. Natomiast na etapie sądowym zostaną zastosowane wskaźniki sądowe państwa, w którym ma być przeprowadzona windykacja. Metody windykacji zagranicznej

“Należy jednak pamiętać, że w obcych systemach prawnych odzyskiwanie należności jest o wiele szybsze i skuteczniejsze niż we Włoszech, a w obliczu osoby (fizycznej lub prawnej) będącej dłużnikiem posiadającym majątek, pewność odzyskania zagranicznych należności jest bliska 90%”.

Aby natychmiast przeprowadzić windykację zagraniczną i uzyskać kosztorys, zadzwoń pod numer: +390532240071.

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: ZAGRANICZNE TERYTORIA WINDYKACYJNE

Metody windykacji zagranicznej1

Działamy w zakresie usług zagranicznych prawników windykacyjnych, bezpośrednio w następujących terytoriach:  Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Kenia, Iran, Madagaskar, Malta, Peru, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Republika Dominikańska, USA, Republika Czeska, Polska. W innych krajach polegamy na prawnikach zagranicznych, którzy od lat są lojalni wobec naszej Kancelarii. Metody windykacji zagranicznej. Metody windykacji zagranicznej.

METODY WINDYKACJI ZAGRANICZNEJ: CO JEST POTRZEBNE

Na potrzeby czynności prawnika w zakresie windykacji zagranicznej wierzyciel musi przedstawić całą posiadaną przez siebie dokumentację, aby ułatwić późniejszą czynność prawną.

W windykacji zagranicznej zawsze korzystamy z usług najlepszych firm informacji handlowej, aby zapewnić Państwu jak najlepsze wyniki w odzyskaniu należności.

GŁÓWNE POTRZEBNE DOKUMENTY

  • Kopie zaległych faktur i ewentualnie kopię wyciągu z konta dłużnika;
  • Zamówienie zakupu;
  • listy przewozowe i dowody dostawy;
  • Dokumenty potwierdzające poprzednie przypomnienia;
  • Korespondencja z dłużnikiem.

Nie rezygnuj z zagranicznych należności tylko dlatego, że uważasz, że jest to zbyt trudne lub dlatego że nie wiesz do którego zagranicznego prawnika się zwrócić: Włosko-polska Międzynarodowa Kancelaria Prawna Bertaggia, ma odpowiednią strukturę, która może w pełni zrealizować Twoje oczekiwania. Współpracujemy z naszymi wybranymi zagranicznymi prawnikami powierniczymi, dzięki czemu nasza struktura może pomóc Państwu we wszystkich niezbędnych krokach mających na celu odzyskanie Państwa zagranicznych należności.

Możesz skontaktować się z nami, jeśli potrzebujesz odzyskać należności za granicą, niezależnie od tego, czy jesteś firmą, czy osobą prywatną. Jeśli chcesz mieć informacje na temat metod windykacji we włoszech kliknij tutaj (collegamento modalità recupero in italia )

W celu natychmiastowego przeprowadzenia windykacji za granicą, uzyskania kosztorysu windykacji należności zagranicznych, zadzwoń pod numer +390532240071, natychmiast skontaktujemy się z Tobą i rozpoczniesz wszystkie procedury niezbędne do odzyskania Twoich zaległych należności zagranicznych. Prawnik włosko-polski, windykacja zagraniczna z tłumaczem polskim. Metody windykacji zagranicznej.

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.

Leggi di più sui cookie Informazioni sulla Privacy

Consenso fornito in data: id:

Informazioni sulla Privacy Leggi di più sui cookie
Tecnici Marketing Statistiche Preferenze Altro

Dettagli cookie presenti su questo sito web

: Preferenze, Altro

Insurance Quote

Errore: Modulo di contatto non trovato.